Cho các chất: propan propin 2 2-điclopropan propan-2-ol...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho các chất: propan, pro...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho các chất: propan, propin, 2,2-điclopropan, propan-2-ol, propan-1-ol, anlyl clorua, 2-clopropen. Số chất có thể điều chế được axeton chỉ bằng một phản ứng là:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

propin, 2,2-điclopropan, propan-2-ol.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP