Cho 0 1 mol axit cacboxylic đơn chức...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho 0,1 mol axit cacboxyl...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15 mol ancol đơn chức Y thu được 4,5 gam este với hiệu suất 75%. Tên gọi của este là:

  • A. etyl fomat.
  • B. metyl fomiat.
  • C. metyl axetat.
  • D. etyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Vì nX < nY ⇒ tính hiệu suất theo axit
⇒ neste = 0,75.0,1 = 0,075 mol
⇒ Meste = 60g ⇒ HCOOCH3 (metyl fomiat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP