Trung hòa 200 ml dung dịch CH3COOH 1M...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Trung hòa 200 ml dung dịc...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trung hòa 200 ml dung dịch CH3COOH 1M cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là:

  • A. 200
  • B. 400
  • C. 300
  • D. 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
⇒ nNaOH=nCH3COOH=0,2 mol
⇒ V = 0,2 lit = 200 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP