Cho hỗn hợp X gồm 0 2 mol...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol CH2=CHCOOH và 0,1 mol CH3CHO. Thể tích H2 (ở đktc) để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X là:

  • A. 6,72 lít.
  • B. 2,24 lít.
  • C. 8,96 lít.
  • D. 4,48 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

nH2= nCH2 =CHCOOH + nCH3CHO= 0,3 mo l⇒ V=6,72 lit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP