Đun hỗn hợp gồm: glixerol axit stearic axit...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Đun hỗn hợp gồm: glixerol...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đun hỗn hợp gồm: glixerol, axit stearic, axit oleic, axit panmitic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa bao nhiêu trieste chức 3 gốc axit khác nhau?

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Có thể thu được tối đa bao nhiêu trieste chức 3 gốc axit khác nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP