Axit acrilictác dụng được với tất cả các...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Axit acrilictác dụng được...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Axit acrilictác dụng được với tất cả các chất sau:

  • A. Na, NaOH, HCl, Br2.
  • B. Na, NaOH, NaHCO3, Br2.
  • C. K, KOH, Br2, HNO3.
  • D. Na, NaOH, NaCl, Br2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Axit acrylic: CH2=CHCOOH

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP