Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt:...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Để phân biệt hai dung dịc...

1
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt: axit α-amino axetic, axit axetic người ta dùng một thuốc thử duy nhất:

  • A. Quỳ tím
  • B. NaOH
  • C. AgNO3/NH3.
  • D. Phenolphtalein

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Axit α-amino axetic chính là Glyxin không làm đổi màu quỳ tím
Axit axetic thì làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP