Dung dịch nào sau đây không có khả...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Dung dịch nào sau đây khô...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Dung dịch nào sau đây không có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

  • A. Fomalin.
  • B. Etilen glicol.
  • C. Glixerol.
  • D. Giấm ăn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP