Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y l...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT). Phần trăm khối lượng của Z trong P là

A. 51%. .B. 49%. C. 66%. D. 34%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mX + mY = 7,64 + 3,76 – 0,1.40 = 7,4 (gam)

M = 74 => HCOOC2H5 và CH3COOCH3

Gọi x và y là số mol CH3OH (Z) và C2H5OH (T)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP