Cho 13 6 gam phenyl axetat tác dụng...

Chương 1: Este - Lipit Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,8. B. 21,8. C .14,2 D. 11,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

m = 13,6 + 0,25.40 – 0,1.18 = 21,8 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP