Khối lượng của tinh bột cần dùng trong...

Chương 2: Cacbohiđrat Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trì...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C.6,0 kg. D. 4,5 kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP