Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 53,16. B. 57,12. C. 60,36. D. 54,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bảo toàn khối lượng => mX= 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn nguyên tố O =>6nX + 4,83.2 = 3,42.2 +3,18 =>nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng =>53,16 + 0,06.3.40 = b + 0,06.92 => b = 54,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP