Cho axit salixylic axit o-hiđroxibenzoic phản ứng yớt...

Chương 1: Este - Lipit Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phả...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng yớt anhiđrit axetic, thu được axit axetyl salixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetyl salixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,72. B. 0,48. C. 0,96. D. 0,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nKOH = 0,24.3 = 0,72 (mol)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP