Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ thu đượ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 96°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 20°C và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ có trong nước rỉ đường glucòzơ là

A. 71 kg. B. 74 kg. C. 89 kg. D. 111 kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

m = 494.180.100/80=111150 gam=111,150 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP