Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thành phần phần trăm khối lượng...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân từ anilin bằng

A. 18.67%. B. 12,96%. C. 15,05%. D. 15,73%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bà i tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP