Số đồng phân cấu tạo amin có cùng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số đồng phân cấu tạo amin có c...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3CH2CH2NH2; CH3CH(CH3)NH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)3N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP