Trung hòa hòàn toàn 12 gam một amin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trung hòa hòàn toàn 12 gam một ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trung hòa hòàn toàn 12 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 26,6 gam muối. Amin có công thức là

A. H2NCH2CH2CH2NH2. B. CH3CH2CH2NH2.

C. H2NCH2NH2. D. H2NCH2CH2NH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Xét amin 2 chức : R(NH2)2 + 2HCl → R(NH3Cl)2Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> R +16.2 =60 =>R = 28 (C2H4) => X : C2H4(NH2)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP