Cho 5 9 gam amin đơn chức X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tạo ra 9,55 gam muối, số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 5. B.4. C. 3. D.2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> X: C3H9N (4 cấu tạo)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP