Cho chất hữu cơ X có công thức...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho chất hữu cơ X có công thức ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho chất hữu cơ X có công thức phântử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là.

A. 85. B. 68. C. 45. D. 46.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C2H5NH3NO3 +NaOH → C2H5NH2 + H2O + NaNO3

X là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3

Y là C2H5NH2 hoặc (CH3)2NH

=> MY = 45

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP