Cho dãy các chất: glucozơ xenlulozơ saccarozơ tinh...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, axetilen. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng bạc là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Các chất thỏa mãn: Glucozo; fructozo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP