Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozo đã dùng là:

  • A. 0,1 M
  • B. 1,71 M
  • C. 1,95 M
  • D. 0,2 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Glucozo → 2Ag
⇒ nGlucozo = ½ nAg = 0,01 mol
⇒ CM(Glucozo) = 0,2M

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP