Cho dãy các dung dịch sau: glucozo saccarozo...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho dãy các dung dịch sau: glucozo, saccarozo, ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho dãy các dung dịch sau: glucozo, saccarozo, etanol, axit axetic, andehit axetic, Ala-Gly, Abumin. Số dung dịch trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Các chất thỏa mãn: glucozo; saccarozo; axit axetic; anbumin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP