Cho các chất sau: axetandehit axetilen glucozo axeton...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các chất sau: axetandehit; axetilen; glucoz...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các chất sau: axetandehit; axetilen; glucozo; axeton; saccarozo lần lượt tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Các chất thỏa mãn: CH3CHO; Glucozo.
Axetilen phản ứng nhưng không được gọi là tráng bạc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP