Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: a...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Gluco...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Nhỏ vài giọt iot vào dung dịch hồ tinh bột màu xanh xuất hiện; đun nóng, màu xanh biến mất; để nguội, màu xanh xuất hiện trở lại.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm xenlulozơ và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
(g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

a. Đ
b. Đ
c. Đ
d. S, xenlulozơ → glucozơ
saccarozơ → glucozơ + fructozơ
e. Đ
g. S, polyancol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP