Cho một este no đơn chức mạch hở...

Chương 1: Este - Lipit Cho một este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho một este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch thu được hỗn họp rắn Y. Nung Y trong không khí thu được 15,9 gam Na2CO3, 2,24 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Công thức của X là

A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C3H7COOH. D. C4H9COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2=0,1 mol; nNa2CO3=0,15 mol; nH2O=0,35 mol)

Gọi công thức của muối là CnH2n-1O2Na

=> n= 5 => X là C4H9COOH

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP