Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol...

Chương 2: Cacbohiđrat Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, h...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

  • A. 4,48.
  • B. 8,96.
  • C. 11,20.
  • D. 5,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
nglucozonglucozo pứ =0,25×80 %=0,2 mol
⇒nCO2=0,4 mol⇒V=8,96 lit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP