Cho dãy các chất: glucozơ xenlulozơ etyl fomat...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl foma...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl fomat, metylamin. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Các chất thỏa mãn: glucozo; etyl fomat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP