Cho phản ứng hóa học: 6nCO2 + 5nH2O...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho phản ứng hóa học: 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho phản ứng hóa học: 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2. Phản ứng trên thuộc quá trình nào sau đây?

  • A. Quá trình hô hấp.
  • B. Quá trình khử.
  • C. Quá trình oxi hoá
  • D. Quá trình quang hợp..

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP