Cho các chất sau đây: triolein etyl axetat...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, sa...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, ala-gly-ala, glucozơ, xenlulozơ, mantozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 7.
  • D. 8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có 5 dung dịch: Triolein; etyl axetat; Ala - Gly - Ala; vinyl fomat, anbummin.

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP