Số đồng phân amin bậc một chứa vòng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số đồng phân amin bậc một, chứa...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3-C6H4-NH2(o,m,p); C6H5CH2NH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP