Điểm giống nhau giữa N2 và CO2 là:...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Điểm gi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Điểm giống nhau giữa N2 và CO2 là:
A. Đều không tan trong nước

B. Đều có tính Oxi hóa và tính khử

C. Đều không duy trì sự cháy và sự sống

D. Tất cả đều đúng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

vì A. CO2 vẫn tan một lượng nhất định trong nước

B. CO2 không có tính khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP