Trong những nhận xét sau đây nhận xét...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Trong n...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut
A. Khả năng Oxi hóa giảm dần do độ âm điện giảm dần
B. Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần
C. Hợp chất khí với hidrô RH3 có đồ bền nhiệt giảm dần và dung dịch không có tính Axit
D. Tính Axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B vì trong 1 nhóm từ trên xuống, tính kim loại tăng dần và tính phi kim giảm dần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP