Khí nào có tính gây cười? A N2...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khí nào...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khí nào có tính gây cười?
A. N2

B. NO

C. N2O

D. NO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP