Amoniac phản ứng được với tất cả các...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Amoniac...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ( các điều kiện coi như có đủ)
A. HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3 B. H2SO4, PbO, FeO, NaOH
C. HCl, KOH, FeCl3, Cl2 D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì

NH3 không tác dụng với FeO, KOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP