Chọn phát biểu đúng A Các muối amoni...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chọn ph...

-1
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chọn phát biểu đúng
A. Các muối amoni đều lưỡng tính B. Các muối amoni đều thăng hoa
C. Urê cũng là muối amoni
D. Phản ứng nhiệt phân NH4NO3 là phản ứng tự oxi hóa, tự khử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Đáp án đúng D vì

A vd như NH4Cl không có tính OXH

B một số muối amoni vẫn bền

C sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP