Dãy nào dưới đây gồm các chất mà...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Dãy nào...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử
vừa thể hiện tính Oxi hóa khi tham gia phản ứng?
A. NH3, N2O5, N2, NO2 B. N2, NO, N2O, N2O5
C. NH3, NO, HNO3, N2O5 D. NO2, N2, NO, N2O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì số oxh lần lượt là +4,0,+2,+3 chưa đạt đến số oxh bão hòa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP