Trong những nhận xét dưới đây nhận xét...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Trong n...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là đúng?
A. Nitơ không duy trì sự hô hấp và nitơ là một khí độc
B. Vì có liên kết 3 nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học
C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử
D. Số Oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2-, lần lượt là -3, +4, -3,+5,+3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Vì A. Nito không phải là khí độc

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nito thể hiện tính oxi hóa

D. Số oxh lần lượt là -3,+2,-3,+5,+3

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP