Khí nitơ có thể được tạo thành phản...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khí nit...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khí nitơ có thể được tạo thành phản ứng hóa học nào sau đây?
A. Đốt cháy NH3 trong Oxi dư có chất xúc tác platin

B. Nhiệt phân NH4NO3
C. Nhiệt phân AgNO3

D. Nhiệt phân NH4NO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì

A. NH3+ O2= NO + H2O

B. NH4NO3 = N2O +H2O

C. AgNO3= Ag +NO2 +H2O

D. NH4NO2 =N2 +H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP