Tìm phát biểu đúng A NH3 là chất...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Tìm phá...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Tìm phát biểu đúng
A. NH3 là chất Oxi hóa mạnh B. NH3 có tính khử mạnh, tính Oxi hóa yếu
C. NH3 là chất khử mạnh D. NH3 có tính Oxi hóa mạnh, tính khử yếu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vì NH3 số oxh là -3 nhỏ nhất nên chỉ có tính khử mạnh

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP