Trong những nhận xét dưới đây nhận xét...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Trong n...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là không đúng?
A. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 lớp electron
B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7
C. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các
nguyên tử khác
D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s2 2s2 2p3 và nitơ là nguyên tố p

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì lớp ngoài cùng của N có 5e còn phân lớp ngoài cùng mới có 3e

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP