Dung dịch chất nào sau đây phản ứng...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Dung dịch chất nào sau đâ...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?

  • A. C2H5OH.
  • B. CH3-CHO.
  • C. CH3COOH.
  • D. HCOO-C2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chỉ có axit CH3COOH phản ứng với CaCO3 tạo khí CO2
2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 +H2O

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP