Đốt cháy hoàn toàn anđehit X thu được...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Đốt cháy hoàn toàn anđehi...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là?

  • A. Anđehit không no, mạch hở, hai chức.
  • B. Anđehit no, mạch hở, hai chức.
  • C. Anđehit fomic.
  • D. Anđehit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đốt andehit bằng O2.
⇒nO2=nH2O ⇒⇒ andehit no, đơn chức, mạch hở.
0,01 mol X
+) AgNO3/NH3 → 0,04 mol Ag.
+) nX = 1/4 nAg ⇒ chỉ có thể là HCHO.

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP