Số thuốc thử tối thiều cần dùng để...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Số thuốc thử tối thiều cầ...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số thuốc thử tối thiều cần dùng để phân biệt 3 chất khí đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn: HCHO, CH3CHO, CH3OCH3 là?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dùng Nước Brom

HCHO làm mất màu + có khí thoát ra.
CH3CHO làm mất màu brom.
CH3OCH3 không phản ứng.

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP