Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho axit cacboxylic X phả...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C2H7O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp X và Y thỏa mãn điều kiện trên là?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C2H7O2N chỉ có thể là muối amoni hoặc muối của amin.
CH3COONH4 hoặc HCOOCH2NH4.
⇒ có 2 cặp chất X, Y thỏa mãn.

Chọn B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP