Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Hỗn hợp X gồm 2 axit cacb...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 thu được 1,4a mol CO2. % khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp X là?

  • A. 26,4%.
  • B. 27,3%.
  • C. 43,4%.
  • D. 35,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dễ thấy cả 2 axit đều có 2 H ⇒ HCOOH và HOOC-COOH.
Đặt số mol 2 chất là x và y, đặt a = 100 thì
x + y = 100
x + 2y = 140
⇒ x = 60; y = 40
⇒ % mHCOOH = 43,4%

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP