Do có tác dụng diệt khuẩn đặc biệt...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Do có tác dụng diệt khuẩn...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Do có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa nên dung dịch của hợp chất X được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế. Hợp chất X là?

  • A. Ancol metylic.
  • B. Andehit fomic.
  • C. Ancol etylic.
  • D. Andehit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hợp chất có tác dụng diệt khuẩn, thuộc da, tẩy uế... là anđehit fomic.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP