Dãy gồm các chất đều tác dụng với...

Chương 1: Este - Lipit Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch Na...

0
Chương 1: Este - Lipit

Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:

  • A. Glixerol, glyxin, anilin.
  • B. Metyl axetat, alanin, axit axetic.
  • C. Etanol, fructozơ, metylamin.
  • D. Metyl axetat, glucozơ, etanol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do các ancol không phản ứng với NaOH.

Nên Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP