Xà phòng hóa este nào sau đây thu...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc:

  • A. Vinyl axetat.
  • B. Anlyl propionat.
  • C. Etyl acrylat.
  • D. Metyl metacrylat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO (tráng bạc)

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP