Khi đun nóng chất X có công thức...

Chương 1: Este - Lipit Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

  • A. C2H5COOH.
  • B. CH3COOC2H5.
  • C. HCOOC2H5
  • D. CH3COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C3H6O2 + NaOH → CH3COONa ⇒ X có dạng CH3COOCH3.

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP