Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó th...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dd H2SO4 20% quan sát hiện tượng (1); đun sôi 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là:

  • A. Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng tách thành hai lớp.
  • B. Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng đồng nhất.
  • C. Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng tách thành hai lớp.
  • D. Sủi bọt khí, chất lỏng tách thành 2 lớp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đây là phản ứng thủy phân este trong môi trường axit, phản ứng thuận nghịch nên không phản ứng hoàn toàn.
⇒ Cả 2 trường hợp chất lỏng đều tách lớp.

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP